You are here

商务事务咨询,或您有任何疑问及建议,敬请联系以下办公室: 

西班牙驻华大使馆经济商务处 

 

 地址北京市朝阳区工体南路甲1-2号西班牙文化中心5-6层 

 邮编:100020  

 工作时间:9:00-17:00(周一至周五) 

 电话:+86 10 58799733 

 邮件pekin@comercio.mineco.es 

 

 地址上海市徐汇区安福路208号 

 邮编:200031 

 工作时间:9:00-17:00(周一至周五) 

 电话:+86 20 38927687 

 邮件shanghai@comercio.mineco.es 

 

 地址广州市天河区华夏路10号 

 邮编:510623 

 工作时间:9:00-17:00 (周一至周四);9:00-14:30 (周五) 

 电话:+86 20 38927687 

 邮件canton@comercio.mineco.es 

 

敬请关注我们的各个社交媒体平台,您会收到更多独家内容,更有小游戏和抽奖等着你参与!

微信
微博